foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 75 lat na Warmii i Mazurach
WMZ LZS

W dniu  07.11.2021 roku odbył się Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS

Poniżej Skład imienny Rady i Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie wybranej na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
Poczas I Posiedzenia Rady Został wybrany 9 osobowy Zarząd oraz ukonstytuowała się 5 osobowa Komisja Rewizyjna
 

Rada Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS 

Skład Rady 

      1.   Janusz Sypiański - Przewodniczący

 1. Waldemar Buszan– Z-ca Przewodniczącego
 2. Krzysztof Harmaciński – Z-ca Przewodniczącego 
 3. Andrzej Kamiński – Skarbnik
 4. Marek Jaczun– Sekretarz
 5. Tomasz Ewertowski – Członek Zarządu 
 6. Ludwik Jaczun – Członek Zarządu 
 7. Marek Konopka  – Członek Zarządu 
 8. Bogusław Fijas - Członek Zarządu
 9. Łukasz Berent
 10. Józef Szczęsny
 11. Szymon Niestatek
 12. Marian Szkamelski
 13. Adrian Sadowski
 14. Andrzej Zawieska
 15. Krzysztof Konewko
 16. Dariusz Marchlewski
 17. Edward Szypulski
 18. Daniel Boros
 19. Krzysztof Suchwałko
 20. Andrzej Wilk

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

 1. Matula Zbigniew – Przewodniczący 
 2. Laskowski Jan - Z-ca Przewodniczącego 
 3. Sadowski Janusz – Sekretarz 
 4. Remigiusz Sobociński – członek
 5. Żuchowski Rafał – członek        

 

 Protokół Zjazdu Delegatów WMZ LZS 2021

STATUT WMZLZS - (zobacz)