foto1
LZS - 70 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 70 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 70 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 70 lat na Warmii i Mazurach
foto1
LZS - 70 lat na Warmii i Mazurach
WMZ LZS

Dane osobowe. Udział  we wszystkich zawodach i akcjach sportowych organizowanych przez WMZ LZS jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadań statutowych WMZ LZS. Administratorem danych jest Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia  10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z  24.05.2018 r. poz. 1000).

 

---------

Kolonie dla dzieci rolników w Zakopanem 20-30.08.2018 !!!

"Wypoczynek w formie kolonii 2018 w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika."

 Informacje - zobacz

 

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH WMZ LZS NA ROK 2018 - zobacz

 

Regulamin Wojewódzkiego Sportowego Współzawodnictwa Gmin 2017 Zobacz

*

Wojewódzkie Sportowe Współzawodnictwo Gmin 2012 - wyniki - zobacz

Wojewódzkie Sportowe Współzawodnictwo Gmin 2013 -  wyniki - zobacz

Wojewódzkie Sportowe Współzawodnictwo Gmin 2014 -  wyniki zobacz

Wojewódzkie Sportowe Współzawodnictwo Gmin 2015 -  wyniki - zobacz 

Wojewódzkie Sportowe Współzawodnictwo Gmin 2016 -  wyniki - zobacz

 

                                                                                                                                   Wojewódzkie Sportowe Współzawodnictwo Gmin 2017 -  wyniki - zobaczZapraszamy do śledzenia oferty kursów i szkoleń Instytutu Edukacji i Sportu w Olsztynie. Rabaty dla zawodników zrzeszonych w LZS. 
www.instytutolsztyn.pl

 

www.facebook.com/wmzlzs

*

Wojewódzki Zjazd Warmińsko -Mazurskiego Zrzeszenia LZS odbył się 07.05.2016 roku w Olsztynie, w sali Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych 


Protokół z obrad Zjazdu