W dniu  07.05.2016 roku odbył się Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS

Poniżej Skład imienny Rady i Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie wybranej na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
Poczas I Posiedzenia Rady Został wybrany 9 osobowy Zarząd.
 

Rada Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS 

 

1.     Sypiański Janusz – PO Przewodniczącego WMZ LZS
2.      Jaczun Ludwik – Z-ca Przewodniczącego – ds. rozwoju sportu
3.      Konopka Marek - Z-ca Przewodniczącego – ds. upowszechniania sportu
4.      Czarnecki Benedykt - Z-ca Przewodniczącego – ds. organizacyjnych
5.      Kamiński Andrzej – Skarbnik
6.      Jaczun Marek - Sekretarz
7.    Harmaciński Krzysztof – Członek Zarządu
8.      Czyczel Tadeusz – Członek Zarządu
9. Wasiela Wacław 
10. Wiśniewski Artur
11. Marchlewski Dariusz
12. Pieniak Jarosław 
13. Strongowski Jan
14. Miszczak Tomasz
15. Szczęsny Józef
16. Sienkiewicz Czesław
17. Pstrągowska Bogumiła
18. Berent Łukasz
19. Balewski Edward
20. Matysiak Piotr
21. Bagiński Bartłomiej
22. Karuc Edmund
Michalak Zbigniew - z dniem 28.11.2018 w związku z objęciem stanowiska Burmistrza Miasta Ostródy zrezygnował z funkcji Przewodniczącego 
 
Komisja Rewizyjna
 
  1. Matula Zbigniew – Przewodniczący
  2. Bartnik Tomasz - Z-ca Przewodniczącego
  3. Przybilski Adam - Sekretarz
  4. Włoch Jacek Piotr
  5. Laskowski Jan

 

 

STATUT WMZLZS - (zobacz)